چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩ - 
منو اصلی
صفحه اصلي > فعالیت های جاری 
 
 

1-هماهنگی و تعامل با مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشتاز طریق تکمیل جمعا 38فرم آماری در سامانه اتوماسیون آماری وزارت بهداشت شامل2 فرم  در حوزه تحقیقات و فناوری،2 فرم در حوزه دانشجویی،4 فرم در حوزه آموزش،10 فرم در حوزه بهداشت،15 فرم در حوزه درمان و 5 فرم در حوزه پشتیبانی.

2- هماهنگی و تعامل با دفتر مدیریت آمار و اطلاعات استانداری تهران وتکمیل فرم اطلاعاتی در زمینه های بهداشت ، درمان و نیروی انسانی در سامانه مربوطه که جهت تهیه سالنامه آماری استانداری تهران به کارگرفته می شود.

3-تهیه کتابچه ی سیمای بیمارستان ها و سیمای دانشکده ها

4-تهیه و تنظیم نشریات  آماری دانشگاه به شرح زیر:

نشریه هیات علمی ( 6 ماهه) ، نشریه دانشجویی ( 6 ماهه ) ، نشریه اطلاعات پزشکان غیر هیات علمی ( سالیانه ) ، نشریه نیروی انسانی پیراپزشک ( سالیانه ) ، نشریه نیروی انسانی سایر کارکنان ( سالیانه ) ، نشریه اطلاعات دانشکده ها ( سالیانه ) ، نشریات مربوط به تسهیلات بهداشتی و درمانی 7 عدد ( سالیانه )

5- جمع آوری ، تنظیم و تهیه شاخص های هیات امنا جهت ارائه به دفتر هیات امنا دانشگاه(جمع اوری پیشنهادات معاونت های دانشگاه در خصوص ارائه شاخص های جدید و ابلاغ به دبیرخانه هیات امنای دانشگاه)

6- تهیه گزارشات آماری متفاوت بسته به نیاز مسئولین و یا در مناسبت های مختلف

7-شناسایی و ایجاد ارتباط با پایگاه های آمار و اطلاعات دانشگاه های علوم پزشکی کشور و وزارت بهداشت به منظور تهیه گزارشات آماری مقایسه ای کشوری و منطقه ای

8- بررسی عملکرد ماهانه مراکز پزشکی ، آموزشی و درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه و هماهنگی ارائه برخی شاخص های درمانی به صورت ماهیانه در سامانه سیناسا

9-پاسخگویی آماری به استانداری،فرمانداری ،دانشجویان ،هیات علمی و واحد های زیر مجموعه دانشگاه

10-تهیه گزارشات GISدر حوزه های مختلف دانشگاه

 11-بروزرسانی  پرتال اداره آمار

12-همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی تحقیقاتی

13- ارتباط و همکاری با نمایندگان آماری تعیین شده در معاونت های دانشگاه ،دانشکده هاو بیمارستان های تابعه  و برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی مناسب ومورد نیاز برای این افراد و قدردانی از ایشان در مناسبت های مختلف

14-درج اخبار رویدادهای مهم در بخش اخبار پرتال مدیریت

شهریور 1397

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.